Dokumentumok


Általános szerződési és szállítási feltételek

Danfoss általános értékesítési feltételek

MID megfelelést igazoló CE nyilatkozat (Declation of Conformity) (ENG)
MID megfelelést igazoló CE nyilatkozat (HUN)
MID megfelelést igazoló CE  nyilatkozat - villamos mérők (ENG)
Tájékoztatjuk Tisztelt üzleti partnereinket, hogy a hőfogyasztásmérő nem épitési termék, hanem mérőeszköz tehát nem vonatkozik rá a CPR rendelet (Construction Products Regulation) 2011. március 9-én kiadott 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet, hanem a MID hatálya alá tartozik. A MID (Measuring Instruments Directive) az Európai parlament és a Tanács 2004/22/EK irányelve (2004.03.31.) a mérőműszerekről , amely 2004. április 30.-án lépett érvénybe.  A rendelet összesen 10 mérőeszköz csoportra vonatkozik, esetünkben MI-004 a Hőfogyasztásmérőkre; MI-001 a Vízmérőkre míg a MI-003 a Villamos fogyasztásmérőkre vonatkozik.
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/Eu rendelete  (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről itt olvasható: https://www.e-epites.hu/3275
A végrehajtásra vonatkozik a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, mely itt olvasható: http://www.ekt.bme.hu/Ujkiv4/275_2013%20_VII16_%20Korm_rendelet.pdf
A termékek tételes felsorolását pedig itt olvashatja: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300275.KOR
Ennek megfelelően az: MKEH állásfoglalás.

EU-Type Examination Ceftificate Temperature sensor pair  DK-0200-MI004-036 (ENG)

EU-Type Examination Ceftificate Multical 603 DK-0200-MI004-040 (ENG)

Comptech ISO 9001 tanusítvány (HUN)

Comptech ISO 9001 certificate (ENG)

Comptech ISO 14001 tanusítvány (HUN)

Comptech ISO 14001 certificate (ENG)

Kamstrup MID megfelelőségi okirat

Hidegvízmérőkre vonatkozó MKEH állásfoglalás

MAG8000 vízmérőkre vonatkozó ÁNTSZ állásfoglalás

Multical 21 MID típusvizsgálati jegyzőkönyv  

A Magyar Közlöny 108. számban (2016.július 21.)   megjelent a Kormány 201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete a távhűtési szolgáltatásról, valamint a Kormány 202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

MC602 hűtésre - PTB típusvizsgálati jegyzőkönyv (GER)

2015 november 12-13-án Visegrádon megrendezett Távhőszolgáltatási Szakmai Napok: READy előadás

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK (2016. november 10-11. Velence): READy előadás

A Magyar közlöny 180. számában (2016/11/23) jelent meg a mérésügyről és a mérőeszközökről szóló 43/2016. NGM rendelet